Kontakt oss

Øyvind Jensen Termotransport AS
Bergverksvn 1, 8201 Fauske
ojtt@termotrans.no Tlf: +47 75 64 60 24

Erik Jensen.          Daglig leder                        +47 901 18 291
Frank Forså:         Logistikk                             +47 900 33 853
Kjell Sakariassen: Diverse                               +47 479 05 317/Kjell@termotransport.no
Nick Jensen: Diverse                                      +47 41248557/ Nick@termotrans.no

Kontaktskjema