Semier og hengere

Vi har semier og hengere beregnet for de fleste typer transport oppdrag

Semier og hengere

Vi har traller og hengere beregnet for det meste

- Brønn traller. Beregnet for maskin/spesial og element transport

- Maskin traller

- Rett traller

- tipp traller

- Container traller

- Termo traller

- Kappel og skap traller med full side åpning.

- Jumbo traller

- Container kjerrer (3 akslet )

- Krokløft med tipp henger.  (3 akslet

- Flis henger med full side åpning. (3akslet)

Maskin transport med brønn tralle
Maskin transport med maskin tralle
Spesial transport med Brønn tralle
Container tralle
Stykkgodstralle med full sideåpning begge sider
Jumbo traller
Brønn tralle. Uttrekkbar